Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2562

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-807-9555-63 ต่อ 100, 101, 109


มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 333 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน