ประกาศรับสมัครบุคลากร


 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งงานต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ  จำนวน   1  อัตรา   (คุณสมบัติตามเอกสารแนบ)


จำนวนผู้อ่าน 452 ครั้ง

Keep