Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2561
 

แนะนำบุคลากรใหม่

ประจำเดือนธันวาคม  2561

 

นางสาวพิมพ์ปภัสสร  มาเยื้อง

ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานบุคคล

สังกัด  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่วันที่  3  ธันวาคม  2561

 

นายวรสิทธิ อัมพรพิพัฒน์

ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานระบบไฟฟ้า

สังกัด  ฝ่ายอาคารสถานที่

ตั้งแต่วันที่  28  พฤศจิกายน  2561

 

นางสาวเยาวลักษณ์  เฉียบแหลม

ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานทำความสะอาด

สังกัด  ฝ่ายอาคารสถานที่

ตั้งแต่วันที่  6  ธันวาคม   2561

 

 

 

 

 

 


มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 454 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน