Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ประจำเดือนธันวาคม 2561
 

แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ประจำเดือนธันวาคม 2561

 

 

 

นายมนตรี  ใจงาม

นักศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปฏิบัติงาน งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
สังกัด  ฝ่ายบริหารทั่วไป
ตั้งแต่วันที่  11 ธันวาคม   2561- 18 มกราคม   2562

 

 

นายอัทธนีย์  มูหะหมัดตอเฮด

นักศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปฏิบัติงาน งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
สังกัด  ฝ่ายบริหารทั่วไป
ตั้งแต่วันที่  11 ธันวาคม   2561- 18 มกราคม   2562

 

นางสาวหง  ต่ง

ฝึกสอนวิชาภาษาจีน

สังกัด  ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่  29 พฤศจิกายน   2561- 28 กุมภาพันธ์  2562

 

 


มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 299 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน