แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ประจำเดือนธันวาคม 2561


แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ประจำเดือนธันวาคม 2561

 

 

 

นายมนตรี  ใจงาม

นักศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปฏิบัติงาน งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
สังกัด  ฝ่ายบริหารทั่วไป
ตั้งแต่วันที่  11 ธันวาคม   2561- 18 มกราคม   2562

 

 

นายอัทธนีย์  มูหะหมัดตอเฮด

นักศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปฏิบัติงาน งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
สังกัด  ฝ่ายบริหารทั่วไป
ตั้งแต่วันที่  11 ธันวาคม   2561- 18 มกราคม   2562

 

นางสาวหง  ต่ง

ฝึกสอนวิชาภาษาจีน

สังกัด  ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่  29 พฤศจิกายน   2561- 28 กุมภาพันธ์  2562

 

 จำนวนผู้อ่าน 307 ครั้ง

Keep