ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียน ม.1 (รอบภายใน) 2562


แผนกการเงิน ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2562  โดยเป็นรายชื่อที่ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนครบถ้วนทุกภาคเรียนแล้ว แต่ไม่รวมถึงการค้างชำระค่ารถ และค่าเรียนคอร์สพิเศษใดๆ 

หากต้องการสอบถามรายละเอียดประการใดกรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ต่อภายใน 311 โดยตรงค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 712 ครั้ง

Keep