Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียน ม.4 (รอบภายใน) 2562
 

แผนกการเงิน ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2562  โดยเป็นรายชื่อที่ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนครบถ้วนทุกภาคเรียนแล้ว แต่ไม่รวมถึงการค้างชำระค่ารถ และค่าเรียนคอร์สพิเศษใดๆ  

หากต้องการสอบถามรายละเอียดประการใดกรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ต่อภายใน 311 โดยตรงค่ะ 

ขอบพระคุณมากค่ะ ไฟล์แนบ 1มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1231 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน