VDO พิธีมอบรางวัล Teacher Awards 2018


ขอเชิญชม VDO พิธีมอบรางวัล Teacher Awards 2018 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จำนวนผู้อ่าน 269 ครั้ง

Keep