VDO สัมภาษณ์น้องถังถังในรายการล่าท้าเด็ก ช่อง 3 FAMILY


ขอเชิญชมการสัมภาษณ์ ด.ช.พีรพัฒน์ ตระการวิจิตร ชั้น ป.6/7 (น้องถังถัง) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นักกีฬาเทควันโด พุมเซ่ ในรายการล่าท้าเด็ก ช่อง 3 FAMILY
จำนวนผู้อ่าน 352 ครั้ง

Keep