Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรางวัลสลากคริสต์มาส 2018
 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรางวัลสลากคริสต์มาส 2018

ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ฝ่ายกิจกรรม อาคารหลุยส์ มารีฯ เวลา 08.00 - 17.00 น.

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 19 มกราคม 2562 

***หมายเหตุ : นำต้นขั้วสลากมาใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อรับของรางวัล
ติดต่อ 02-807-9555 ต่อ 510ไฟล์แนบ 1 งานบริหารฝ่ายกิจกรรม     ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 1745 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน