แจ้งรับอุปกรณ์ และวัดเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562


แจ้งรับอุปกรณ์ และวัดเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ บริเวณใต้อาคารรัตนบรรณาคาร

หมายเหตุ : ผู้ปกครองต้องพานักเรียนมาด้วย

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องงานจัดซื้อ อาคารรัตนบรรณาคาร หรือ โทร. 0-2807-9555-63 ต่อ 313, 323จำนวนผู้อ่าน 180 ครั้ง

Keep