Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดการกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน "ACT TALENT SHOW 2018"
 

กำหนดการกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน "ACT TALENT SHOW 2018" 

ระหว่างวันที่ 18 - 19, 21 - 26 มกราคม 2562ไฟล์แนบ 1 งานบริหารฝ่ายกิจกรรม     ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 1080 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน