Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ
 

ทางหน่วยงานและคณะกรรมการหน่วยงานสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน  เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการรถรับส่งนักเรียน พนักงานขับรถทุกคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถ  จึงได้มีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกสัปดาห์ในช่วงเช้า ในวันที่ 7 มกราคม 2562  เวลา 07.00น. เป็นต้นไป

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10354 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20140 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 111 ครั้ง จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน