สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ


ทางหน่วยงานและคณะกรรมการหน่วยงานสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน  เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการรถรับส่งนักเรียน พนักงานขับรถทุกคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถ  จึงได้มีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกสัปดาห์ในช่วงเช้า ในวันที่ 7 มกราคม 2562  เวลา 07.00น. เป็นต้นไป


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 135 ครั้ง

Keep