Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งวันหยุดงานสระว่ายน้ำในเดือนมกราคม2562
 

แจ้งวันหยุดงานสระว่ายน้ำในเดือนมกราคม2562

ในวันที่ 12 มกราคม 2562 สระว่ายน้ำปิดให้บริการ

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 14 มกราคม 2562

 

วันที่ 16 มกราคม 2562 สระว่ายน้ำปิดให้บริการ

เนื่องจากเป็นวันครูแห่งชาติ จะเปิดบริการอีกครั้งในวันที่ 17 มกราคม 2562

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20130 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10360 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20197 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 134 ครั้ง จาก งานสระว่ายน้ำ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน