แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกสอนประจำเดือนมกราคม 2562


แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกสอน

ประจำเดือนมกราคม  2562

 

นางสาวกิติยา  ขำเปรม

ปฏิบัติหน้าที่  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

สังกัด  ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  2562

 

Mr.  Zachary Robert Frye    

Bachelor of Arts from University of DePaul

( Prathom 1-Mattayom 3 ) ระดับชั้น ป.1-ม.3

ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  2562

Mr.  Jiachang    He

ฝึกสอนวิชาภาษาจีน ระดับชั้น ป.3

สังกัด ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 2  มกราคม -16 กุมภาพันธ์  2562

 

Mr. Chenyang    Jin

ฝึกสอนวิชาภาษาจีน ระดับชั้น ป.4

สังกัด ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 2  มกราคม -16 กุมภาพันธ์  2562

 

 Ms. Lijun    Tao

ฝึกสอนวิชาภาษาจีน ระดับชั้น ป.2

สังกัด ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 2  มกราคม -16 กุมภาพันธ์  2562

 

MS. Mengxue    Zhang

ฝึกสอนวิชาภาษาจีน ระดับชั้น ป.5

สังกัด ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 2  มกราคม -16 กุมภาพันธ์  2562

 

MS. Suhan   Lao

ฝึกสอนวิชาภาษาจีน ระดับชั้น ป.1

สังกัด ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 2  มกราคม -16 กุมภาพันธ์  2562

 

Ms. Yingyuhua    Chen

ฝึกสอนวิชาดนตรีจีน

สังกัด ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 2  มกราคม -16 กุมภาพันธ์  2562

 

นายนพเก้า  คงเอียง
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน  งานนักกีฬาโครงการพิเศษ (บาสเกตบอล )
สังกัด ฝ่ายบริหารทั้วไป
ตั้งแต่วันที่ 7  มกราคม  - 26  เมษายน  2562
 
 
นายตะวัน  กระแสวิภาค
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน  งานนักกีฬาโครงการพิเศษ (ฟุตบอล )
สังกัด ฝ่ายบริหารทั้วไป
ตั้งแต่วันที่ 7  มกราคม  - 26  เมษายน  2562
 
 
นายธนาพล  ใจงาม
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน  กีฬาเทนนิส
สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 7  มกราคม  - 26  เมษายน  2562
 
 
 
นายกษิดิศ  ศรีสุวรรณ
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน  กีฬาเทนนิส
สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 7  มกราคม  - 26  เมษายน  2562
 
 
นายกรกฎ  นาคจันเสน
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน  กีฬาเทเบิลเทนนิส
สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 7  มกราคม  - 26  เมษายน  2562
 
 
นางสาวไคริกา  พูลประสาท
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน   กีฬาว่ายน้ำ
สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 7  มกราคม  - 26  เมษายน  2562
 
 
 
นางสาวปริญญา  พรอนันต์
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปฏิบัติงาน   ศูนย์ดนตรี
สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 7  มกราคม  - 26  เมษายน  2562
 
 
นางสาวจุฑามณี  ปอยี
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปฏิบัติงาน   ศูนย์ดนตรี
สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 7  มกราคม  - 26  เมษายน  2562
 
 
 
 
 
 

 จำนวนผู้อ่าน 510 ครั้ง

Keep