ขอแสดงความยินดีกับคุณครูในโอกาสได้รับการยกย่องเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561


ขอแสดงความยินดีกับคุณครูในโอกาสได้รับการยกย่องเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561  มีรายชื่อดังนี้

1.   มาสเตอร์วิศิษฐ์   ใจมั่น           หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

2.   มิสอัจฉรา          จันหา           งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ

3.   มิสนงนุช           เอกตระกูล     ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ป.5 ฝ่ายวิชาการ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 861 ครั้ง

Keep