Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาสามเณรเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 99 รูป
 

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ได้จัด โครงการบรรพชาสามเณรเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 99 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง จ. นนทบุรี ให้กับนักเรียน ป.5-ม.3 ใันวันที่ 8-17 มีนาคม 2562 

 
สนใจติดต่อได้ที่ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 


ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2มาสเตอร์  นพพร    ตุติยาพึงประเสริฐ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1034 ครั้ง จาก กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน