ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน ร่วมเสนอราคา การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน ยื่นเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักเรียนและบุคลากร ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 - 11 กุมภาพันธฺ์  2562 ได้ที่แผนกการเงิน ฝ่ายการเงิน ภายในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น.  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ 02-8079555 ถึง 63 ต่อ 329


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 436 ครั้ง

Keep