ผู้อำนวยการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน


ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน ได้แก่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทโรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด (FBT)จำนวนผู้อ่าน 180 ครั้ง

Keep