Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผู้อำนวยการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
 

ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน ได้แก่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทโรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด (FBT)


มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 165 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน