แบบสำรวจการใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562


ทางหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน  ได้แจกแบบสำรวจไปยังผู้ปกครองนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน  เพื่อสำรวจการใช้รถรับ - ส่งนักเรียนโรงเรียนต่อหรือยกเลิก โดยให้ผู้ปกครองส่งเอกสารแบบสำรวจส่งคืนมายังพนักงานขับรถที่ให้บริการอยู่ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562 นี้ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 91 ครั้ง

Keep