ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 16/2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562


เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียน    ผู้อำนวยการ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 16/2561     ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา  09.00 น. - 13.00 น.   ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2561


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง

Keep