Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    วันหยุดงานสระว่ายน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 

วันหยุดงานสระว่ายน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์' 36 ปิดให้บริการ

- วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในวันตรุษจีน

- วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในวันมาฆบูชา

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20130 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10360 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20197 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 100 ครั้ง จาก งานสระว่ายน้ำ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน