กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561


ฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้

ระดับ  ป.1,2,4,5 (สามัญ และ EP) และ ป 3,6 (EP) สอบวันศุกร์ที่ 1  วันวันจันทร์ที่ 4 และวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  หยุด วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

ระดับ ป.3,6  (สามัญ)   สอบวันศุกร์ที่ 1  และ วันวันจันทร์ที่ 4  มีนาคม 2562  หยุด ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ระดับ  ม.1 – ม.3          สอบวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์   วันอังคารที่ 5 และวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562   หยุด วันพุธที่ 27กุมภาพันธ์ ,วันศุกร์ที่ 1 และ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562

ระดับ  ม.4 – ม.5          สอบวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ วันศุกร์ที่ 1  และวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562   หยุด วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์  และ วันอังคารที่ 5 และ วันพุธที่  6 มีนาคม 2562

สามารถดูตารางสอบและแผนผังห้องสอบได้ในไฟล์แนบจำนวนผู้อ่าน 3805 ครั้ง

Keep