กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell (นอกตารางสอบ)


กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 3  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell  (นอกตารางสอบ) ระหว่างวันที่ 14 -27  กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะมีการสอบReading Test, Writing Test, Speaking Test จำนวนผู้อ่าน 1189 ครั้ง

Keep