โครงการ ACT-Bell Summer Course 2019


ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell จัดโครงการ Bell Summer Course 2019  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 (1 สัปดาห์)

นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมอาทิ เช่น Sport/ Crafts/ Story Telling/ Music and drama และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 1 วัน

 

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 12 เมษายน 2562

วิชาการ+Bell  รับเฉพาะ ป.2-ป.6

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน Reading,  Writing, Speaking, และ Listening สอนโดยครูต่างชาติที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell

 

สนใจสอบถามรายละเอียดและสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell

โทร: 02-4219665 หรือ 02-8079555-63 ต่อ 400, 401จำนวนผู้อ่าน 190 ครั้ง

Keep