งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561


งานอนามัยโรงเรียน  ฝ่ายบริหารทัวไป  ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดงานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ ให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีทีี่่ 3 - 6 ที่ตอบรับเข้าร่วม  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2562 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  และวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562  ณ อาคารเซนต์แมรี่  (ชั้นล่าง) 

 

ตารางตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ (ตามเอกสารแนบ)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอนามัยโรงเรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 89 ครั้ง

Keep