หนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2562


รับหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2562

 

- วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562  (วันประชุมผู้ปกครองใหม่)

   นักเรียนระดับชั้น ป.1,  ม.1 ,  ม.4 และแทรกชั้นทุกระดับชั้น

   

-  วันเสาร์ที่  23 มีนาคม  2562  (วันประกาศผลสอบ)

    นักเรียน ป.2-ป.6  , ม.2-ม.3 , ม.5-ม.6 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบท้าย

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 555 ครั้ง

Keep