Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    หนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2562
 

รับหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2562

 

- วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562  (วันประชุมผู้ปกครองใหม่)

   นักเรียนระดับชั้น ป.1,  ม.1 ,  ม.4 และแทรกชั้นทุกระดับชั้น

   

-  วันเสาร์ที่  23 มีนาคม  2562  (วันประกาศผลสอบ)

    นักเรียน ป.2-ป.6  , ม.2-ม.3 , ม.5-ม.6 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบท้าย

 

 ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร
มิส  อาทิตยา    วรชัย
มิส  เนรัญนิษฐา    เกียรติศิลปิน
มิส  นิศามณี    เสาชัย
มิส  จิฎาภา    จิ๋วเจริญ
มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 545 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน