Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    จำหน่ายเครื่องแบบปีการศึกษา 2562
 

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน  เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี

                  ประจำปีการศึกษา  2562               

วันที่ 18-29 มีนาคม 2562  -  วันที่ 1-11 เมษายน  2562

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานจัดซื้อ 0-8079555-63 ต่อ 313,323

รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย

 

 

 ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร
มิส  อาทิตยา    วรชัย
มิส  เนรัญนิษฐา    เกียรติศิลปิน
มิส  นิศามณี    เสาชัย
มิส  จิฎาภา    จิ๋วเจริญ
มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 366 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน