จำหน่ายเครื่องแบบปีการศึกษา 2562


จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน  เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี

                  ประจำปีการศึกษา  2562               

วันที่ 18-29 มีนาคม 2562  -  วันที่ 1-11 เมษายน  2562

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานจัดซื้อ 0-8079555-63 ต่อ 313,323

รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย

 

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 381 ครั้ง

Keep