ให้เช่าสถานที่บริการถ่ายเอกสาร


รายละเอียดในการเช่าสถานที่บริการถ่ายเอกสาร

ปีการศึกษา 2562

 

1.  สถานที่ในการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารภายในโรงเรียน 2 จุด

     อาคารเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 1

     อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 1

2.  วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายเอกสารสี - ขาวดำ บริการเข้าเล่มเอกสาร

     รับพิมพ์งาน ปริ้นท์เอกสาร เคลือบพลาสติกใส

3.  เริ่มบริการ เดือนพฤษภาคม  2562 -  30 มีนาคม  2563

     คิดค่าเช่า  8 เดือน เปิดทำการ

4.  ค่าเช่าสถานที่จุดละ  5,000 บาท

     ค่าไฟฟ้าที่ใช้ตามจำนวนมาตรวัด คิดค่าไฟฟ้าหน่วยละ 8  บาท

     โดยโรงเรียนจะออกเป็นใบแจ้งหนี้ค่าเช่าสถานที่ + ค่าไฟฟ้า

     ให้ผู้เช่าชำระทุกสิ้นเดือน

5.  ยื่นเอกสารประมูลได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม  2562

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานจัดซื้อ

0-28079555-63  ต่อ 313,323


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 708 ครั้ง

Keep