Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ให้เช่าสถานที่บริการถ่ายเอกสาร
 

รายละเอียดในการเช่าสถานที่บริการถ่ายเอกสาร

ปีการศึกษา 2562

 

1.  สถานที่ในการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารภายในโรงเรียน 2 จุด

     อาคารเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 1

     อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 1

2.  วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายเอกสารสี - ขาวดำ บริการเข้าเล่มเอกสาร

     รับพิมพ์งาน ปริ้นท์เอกสาร เคลือบพลาสติกใส

3.  เริ่มบริการ เดือนพฤษภาคม  2562 -  30 มีนาคม  2563

     คิดค่าเช่า  8 เดือน เปิดทำการ

4.  ค่าเช่าสถานที่จุดละ  5,000 บาท

     ค่าไฟฟ้าที่ใช้ตามจำนวนมาตรวัด คิดค่าไฟฟ้าหน่วยละ 8  บาท

     โดยโรงเรียนจะออกเป็นใบแจ้งหนี้ค่าเช่าสถานที่ + ค่าไฟฟ้า

     ให้ผู้เช่าชำระทุกสิ้นเดือน

5.  ยื่นเอกสารประมูลได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม  2562

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานจัดซื้อ

0-28079555-63  ต่อ 313,323ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10355 
กรรมการ   ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20092 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อาทิตยา    วรชัย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20125 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เนรัญนิษฐา    เกียรติศิลปิน
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20175 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นิศามณี    เสาชัย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20182 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จิฎาภา    จิ๋วเจริญ
มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 688 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน