Music : ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ ACT Music Giftedรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2562


 ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประชุมในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. – 11.30 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ตโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานศูนย์ดนตรี
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 134 ครั้ง

Keep