ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 17/2561 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562


เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียน    ผู้อำนวยการ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 17/2561     ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา  09.00 น. - 13.00 น.   ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2561


จำนวนผู้อ่าน 222 ครั้ง

Keep