ตรวจสภาพรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561


ทางหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน  ได้ดำเนินงานตามแผนงาน นำรถตู้รับ - ส่งนักเรียน  เข้ารับการตรวจสภาพรถโดยตัวแทนกรมการขนส่งทางบกด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ณ  อู่ยูพีดี   หมู่บ้านเศรษฐกิจ  ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 08.30 - 12.00 น.  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 78 ครั้ง

Keep