VDO งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเยาวชนไทย-จีน


ขอเชิญชม VDO งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเยาวชนไทย-จีน เมื่อวันที่ 12 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
จำนวนผู้อ่าน 438 ครั้ง

Keep