เปิดให้ลงชื่อสำรองเรียนคอร์ส Bell Extra ภาคเรียนที่ 1/2562


ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell เปิดให้ลงชื่อสำรองเรียนคอร์ส Bell Extra ภาคเรียนที่ 1/2562 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  ติดต่อที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell โดยตรง

หมายเหตุ  ผู้ปกครองต้องมาลงชื่อด้วยตนเองเท่านั้น ถ้านักเรียนคนไหนได้สิทธิ์เรียน ทางศูนย์ฯจะโทรแจ้งผู้ปกครองค่ะจำนวนผู้อ่าน 206 ครั้ง

Keep