ตรวจสอบสิ่งของสูญหาย ปีการศึกษา 2561


จากกิจกรรม "เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของ(Lost and Found)" ปีการศึกษา 2561 ณ วันนี้ยังคงมีสิ่งของ หรือทรัพย์สินที่นักเรียน ผู้ปกครองและครู ได้นำส่งคืนไว้ที่ฝ่ายปกครองและยังไม่มีผู้ใดมารับคืน ฝ่ายปกครองจึงขอประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของ หรือทรัพย์สินสูญหายมาตรวจสอบ(ตามเอกสารแนบ) เพื่อขอรับสิ่งของหรือทรัพย์สินคืน ภายในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ในวัน เวลาทำการของโรงเรียน โดยหลังจากวันที่กำหนด ฝ่ายปกครองจะนำสิ่งของ หรือทรัพย์สินจำหน่ายให้แก่องค์กรการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป จำนวนผู้อ่าน 385 ครั้ง

Keep