แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2562


 

แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

ประจำเดือนมีนาคม  2562

 

 

 

นายปานตะวัน  ปานกลิ่น

นักศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปฏิบัติงาน งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
สังกัด  ฝ่ายบริหารทั่วไป
ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์   2562-  5 เมษายน   2562

 

นายปวริศ  กุลอุดมวิวัฒน์

นักศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปฏิบัติงาน งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
สังกัด  ฝ่ายบริหารทั่วไป
ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์   2562-  5 เมษายน   2562

 

นายชัยวัฒน์  บุญค้ำชู

นักศึกษาจาก  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
ปฏิบัติงาน ช่างไฟฟ้า
สังกัด  อาคารสถานที่
ตั้งแต่วันที่  13 มีนาคม  2562-  24  พฤษภาคม  2562

 

 

 

 

 

 จำนวนผู้อ่าน 287 ครั้ง

Keep