รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561


ธุรการ :  รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

แจ้งให้ทราบ

ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ที่ไม่ได้รักษาสิทธิเรียนต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ติดต่อขอรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ได้ที่ห้องธุรการ

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 8.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ :  นักเรียนที่มาติดต่อรับเอกสารให้แต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อยจำนวนผู้อ่าน 283 ครั้ง

Keep