รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561


ธุรการ :  รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

แจ้งให้ทราบ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ติดต่อขอรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ได้ที่ห้องธุรการ

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 8.00 – 15.00 น.

 

หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย จำนวนผู้อ่าน 336 ครั้ง

Keep