กำหนดรับผลสอบ Cambridge ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561


กำหนดรับผลสอบ Cambridge ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2561

 

        นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  แผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์ปีการศึกษา 2561 ที่สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge   สามารถรับผลสอบได้ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell   ตั้งแต่เวลา  09.00-15.00 น  โดยมีกำหนดการดังนี้

*วันที่ 4 - 11 เมษายน 2562

*วันที่ 13-31 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ1.โรงเรียนปิดทำการตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2562

 

               2.กรณีที่นักเรียนไม่มารับผลสอบตามที่ศูนย์ภาษาอังกฤษได้กำหนดไว้  ศูนย์ฯ ขอส่งผลสอบให้ทางไปรษณีย์ ตามที่นักเรียนได้แจ้งไว้จำนวนผู้อ่าน 288 ครั้ง

Keep