แจ้ง​สถานที่เข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียน ปีการศึกษา 2562


สถานที่เข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 มีดังต่อไปนี้

ชั้น ป.1 หน้าห้องเรียน อาคารราฟาแอล

ชั้น ป.2 ถึง ป.4 ใต้อาคารราฟาแอล

ชั้น ป.5 หน้าห้องคอมพิวเตอร์อาคารอัสสัมชัญ

ชั้น ป.6 ใต้อาคารอัสสัมชัญ

ชั้น ม.1 หน้าอาคารราฟาแอล

ชั้น ม.2 หน้าอาคารอัสสัมชัญ ฝั่งสระว่ายน้ำ

ชั้น ม.3 หน้าอาคารรัตนบรรณาคาร

ชั้น ม.4 ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์ ฝั่งห้องประชาสัมพันธ์

ชั้น ม.5 ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์ ฝั่งห้องแนะแนว

ชั้น ม.6 ลานพลาซ่า หน้าห้องประชาสัมพันธ์

นักเรียน English Program ชั้นป.1-ป.4 หน้าห้องเรียนอาคารเซนต์คาเบรียล และ ชั้น ป.5-ม.6 เข้าแถวร่วมกับระดับชั้น   จำนวนผู้อ่าน 680 ครั้ง

Keep