ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โรคไข้หวัดใหญ่"


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง "โรคไข้หวัดใหญ่" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามไฟล์ที่แนบมา

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอนามัยโรงเรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 169 ครั้ง

Keep