แจ้งวันหยุดเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ปิดทำการในวันที่ 3 มิถุนายน 2562

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวนผู้อ่าน 303 ครั้ง

Keep