Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561

โดยทางโรงเรียนจะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต ตามกำหนดการดังเอกสารที่แนบมา

(ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการตามเอกสารแนบ)

 


ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
ไฟล์แนบ 3
ไฟล์แนบ 4 งานบริหารฝ่ายกิจกรรม     ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 2391 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน