ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561

โดยทางโรงเรียนจะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต ตามกำหนดการดังเอกสารที่แนบมา

(ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการตามเอกสารแนบ)

 


จำนวนผู้อ่าน 2631 ครั้ง

Keep