ประชาสัมพันธ์งานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอเชิญครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่ 17  ในวันพฤหัสบดีที่  1  สิงหาคม  2562 ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.30 น.โดยในเวลา 08.00 น. จะมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และรับภัตตาหารปิ่นโต เวลา 09.09  น. เริ่มพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจนเสร็จพิธี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก กลุ่มวิชาศิลปะ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 167 ครั้ง

Keep