ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561


ขอแสดงความยินดีกับ

มิสฮานาน  อีหมัน

ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี

 

ของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561จำนวนผู้อ่าน 265 ครั้ง

Keep