Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
 

งานวัดผลฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 23, วันพุธที่ 25 และ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 หยุดวันอังคารที่ 24 และ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เรียนตามปกติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 23, วันพุธที่ 25 และ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 25562 หยุดวันศุกร์ที่ 20,วันอังคารที่ 24  และ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 20, วันอังคารที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 หยุดวันจันทร์ที่ 23 และ วันพุธที่ 25 และ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

หมายเหตุ   ดูตารางสอบได้จากเอกสารไฟล์แนบไฟล์แนบ 1มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 5723 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน