กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562


งานวัดผลฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 23, วันพุธที่ 25 และ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 หยุดวันอังคารที่ 24 และ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เรียนตามปกติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 23, วันพุธที่ 25 และ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 25562 หยุดวันศุกร์ที่ 20,วันอังคารที่ 24  และ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 20, วันอังคารที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 หยุดวันจันทร์ที่ 23 และ วันพุธที่ 25 และ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

หมายเหตุ   ดูตารางสอบได้จากเอกสารไฟล์แนบจำนวนผู้อ่าน 5758 ครั้ง

Keep