Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery ( Big A.)
 

ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery 

ร้าน Stationery (Big A.) ได้ร่วมกับบริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโปรโมรชั่นคืนกำไรให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าท่านใดที่ซื้อ

สินค้าเพนเทล ครบ 100 บาท รับฟรีทันที แฟ้มกระดุมใส่เอกสาร 1 ใบ  (รีบด่วนของมีจำนวนจำกัด)

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10357 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ณัฐยา    สุขประสาท
มิส  ณัฐยา    สุขประสาท ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 119 ครั้ง จาก งาน Stationery

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน