Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการแข่งขันว่ายน้ำ เตรียมทหารแชมป์เปียนชิพ 2019 ครั้งที่ 18
 

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปียนชิพครั้งที่ 18 ชิงถ้วยผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร

วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562  ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก

สโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับ รางวัลชนะเลิศ

ได้รับเหรียญรางวัล 36 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง

ทำลายสถิติ 5 รายการ  รางวัลประเภทบุคคล 4 รางวัล

คะแนนรวมสูงสุดประเภทบุคคล

1. รุ่น 13 ปี หญิง  ด.ญ. ชญาภา  ป้านสุวรรณ์ ชั้น ม.2/1 เลขประจำตัว 24978

    ทำลายสถิติ 4 รายการ 9 เหรียญทอง

2. รุ่น 12 ปี ชาย  ด.ช. กิตติศักดิ์  วรรณวิสูตร ชั้น ม.1/3  เลขประจำตัว 27770

    5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1เหรียญทองแดง

3. รุ่น 10 ปี ชาย  ด.ช. ธงชัย  เดชตระการผล ชั้น ป.4/8 เลขประจำตัว 30225

    ทำลายสถิติ 1 รายการ 9 เหรียญทอง

 

คะแนนรวมอันดับ 2 ประเภทบุคคล

1. รุ่น 10 ปี หญิง  ด.ญ. กัญณภัส  ศิริเรืองชานนท์  ชั้น ป.5/1 เลขประจำตัว 27574 

    4 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดงไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20130 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10360 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20197 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20159 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 104 ครั้ง จาก งานสระว่ายน้ำ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน