แนะนำบุคลากรต่างชาติใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2562


 

แนะนำบุคลากรต่างชาติใหม่

ประจำเดือนสิงหาคม  2562

Ms. Jane Ruby Tumbokon

EP Teacher :  Math  G.1-2

Master of Arts in Education

Trinity University of Asia - Quezon City Philippines

Start work : 24  June   2019

 

Ms. Jeka Lou Cajes Oroyan

IEP Teacher :  Math G.2-3

Bachelor of Science in Education major

Biology Central Mindanao University

Start work :  1  July  2019

Mr. Tiago Bueno Luciano

Bachelor of Laws

University of Cuiaba

(Prathom 1- Mattayom 3) ระดับชั้น ป.1- ม.3

Start work :  22  July  2019

 

Ms. Reyna Mae C. Lindog

IEP Teacher :  Math G.8  -9

Bachelor's Degree

Bukidnon State University

Start work :  5  August  2019

 

Mr. Stefan Schramm

EP Teacher :  Math G.8  -9

Master's Degree

Catholic University

Start work :  5  August  2019

 

 

 

 จำนวนผู้อ่าน 244 ครั้ง

Keep