VDO ผลงานเรื่อง "ลองตองดูสิเธอ" ของนักเรียนชมรม ACT Media ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation


ขอเชิญชม VDO ผลงานเรื่อง "ลองตองดูสิเธอ" ของนักเรียนชมรม ACT Media ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการจัดการขยะอย่างชาญฉลาด ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม “กบจูเนียร์ THE GREEN Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ” 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 932 ครั้ง

Keep