Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2563

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร.02-8079555-63 ต่อ 0, 100, 101

(มีรายละเอียดแนบ)ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 3391 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน