จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563


ฝ่ายธุรการ-การเงิน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2563

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร.02-8079555-63 ต่อ 0, 100, 101

(มีรายละเอียดแนบ)จำนวนผู้อ่าน 3625 ครั้ง

Keep